irbid
Share
Tweet
Pin
Email
Share
Share
Share

Tổng quan

With room for 5 passengers and 4 pieces of luggage, this is the perfect model for families or groups looking to arrive in style at their destination. Fuel consumption 39.2 m/g CO2 emission 171.0 g/km With room for 5 passengers and 4 pieces of luggage, this is the perfect model for families or groups looking to arrive in style at their destination. Fuel consumption 39.2 m/g CO2 emission 171.0 g/km With room for 5 passengers and 4 pieces of luggage, this is the perfect model for families…


Chính sách

Chính sách bảo mật

التوصيل خلال 24 ساعة مع توفير خدمة التحصيل

Phương thức thanh toán

Cash - Pay on Arrival - Credit Card - Wire Transfer - Transfer -

Hiển thị trên bản đồ

irbid
Viết đánh giá x

Xin lưu ý : Sau khi xem xét thêm không thể xóa hoặc cập nhật

عرض خاص على توصيل الطرود داخل الاردن والى كافة محافظات المملكة ابتداء من 3 دنانير